Arroyo arch clock- closeup view

$349.95

$14.95 shipping
5 inch face